Handen
 
handen vertellen een verhaal
ieder heeft een andere taal
de één heeft zachte handen
een ander gekloofd of nagels met randen
 
sommige zijn blauw geslagen
je hebt er ook die je kunnen dragen
 
soms kunnen ze troostend zijn
dan ervaar je ze als fijn
handen die veel hebben beleefd
menigmaal door ziekte uitgeleefd
 
er zijn ook handen
waar je voor moet vrezen
maar echt uit iedere hand
kun je een leven lezen

Inhoud