Zeggen
 
wat kan rust
soms erg
onrustig zijn.
 
iemand 
kan met
heel veel
woorden
zo weinig
zeggen
 
en juist
zwijgend
zo veel
meer

Inhoud